De Speling is een theater- en muziektheatergezelschap dat zich als doel stelt om op een zo’n professioneel mogelijke manier met vrijwilligers hoogstaande producties te maken.   Producties die de concurrentie met onze professionele vrienden kunnen doorstaan.  Dit is ook nodig omdat wij onze producties brengen in het Fakkelteater, dat sinds de oprichting van de Speling in 1998 steeds een bevoorrechte partner is geweest.  Sindsdien maken meer en meer professionele vrije prodcuties gebruik van het Fakkelteater en is het aan ons om ons binnen al dat geweld staande te houden.  Dat dit lukt bewijst het feit dat meer en meer mensen in de overtuiging zijn dat De Speling één van de professionele gezelschappen is die het Fakkelteater bespeelt en dat steeds meer mensen de weg naar onze producties vinden.  Dat dit moeilijk is bewijst het feit dat elke productie opnieuw een financiële strijd is, want aan tot in de toppen verzorgde producties hangt een prijskaartje vast.

In  eeste instantie werd De Nieuwe Speling door Jo Braet en Paul de Becker opgericht als een gezelschap dat louter de intentie had om muziektheaterproducties te brengen.   Dit blijft nog steeds onze prioritaire niche en binnen dit kader geven wij beginnende talentvolle musicalacteurs en actrices de kans om te tonen wat ze waard zijn.  En het is verheugend vast te stellen dat deze met hun passie, de juiste begeleiding en een boel inzet tot enorme resultaten in staat zijn.  Wij zijn ook  steeds op zoek naar mensen die onze aanpak aanspreekt.

Daar er niet alleen zangrollen in onze theaterproducties ingevuld moeten worden maar ook de niet zingende acteur aan bod diende te komen resulteerde dit in een stelselmatige uitbreiding van onze spelerskern..  Verheugend was dat zij met zoveel plezier meewerkten dat de meesten zijn blijven hangen binnen het gezelschap.  Dit resulteerde op een bepaald moment tot het oprichten van De Woordspeling dat naast de Muziekspeling binnen één organisatie actief werd.   Maar dit bleek niet zo’n goed idee omdat dit onduidelijkheid schiep ten aanzien van ons publiek en de mensen niet meer wisten waaraan zich te verwachten.  We hebben dan alles opnieuw onder de noemer : De Speling geplaatst en wisselen af en toe onze muziektheaterproduties af met het gesproken repertoire.

Een uitgangspunt binnen ons repertorie is dat we steeds op zoek gaan naar stukken en musicals die het publiek aanspreken.  Ons publiek speelt daar een cruciale rol in.  Dit betekent niet dat wij plat op onze buik gaan, maar dat we steeds zoeken naar bij voorkeur nieuwe, nog niet gebracht stukken en musicals, waarbij niet alleen wij, maar ook ons publiek iets aan  hebben.   Ook dit is een uitdaging, want vaak is het : “onbekend, onbemind” en een publiek overtuigen kan je dan enkel door een voortdurende kwaliteit te brengen en de geruststelling te geven aan het publiek dat we daar niet ons eigen ding staan te doen.  We doen het in de eerste plaats voor ons publiek want wat is er niet mooier dan een staande ovatie.  En die zijn bij ons meer de regel dan de uitzondering.

Ronny Verheyen
Voorzitter De Speling

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons

Contact

Hoogstraat 41
2000 Antwerpen

secretariaat@de-speling.be

BE 0480 262 737